Arkusz obserwacji lekcji

klasa

klasaKażdy nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia lekcji zgodnie z podstawa programową i wymogami, jakie narzuca na niego MEN. Dlatego może się o każdej porze spodziewać kontroli ze strony zarówno dyrektora, jak i osoby z zewnątrz, najczęściej z kuratorium oświaty.

Osoba, która przeprowadza obserwację ma obowiązek wypełnić arkusz obserwacji lekcji. Część arkusza ma obowiązek wypełnić także nauczyciel. Są to tzw. założenia dydaktyczno-wychowawcze. Nauczyciel jest z tego zwolniony, jeśli przed zajęciami przedstawi szczegółowy ich konspekt. Jak widać nauczyciele, choć pracują niewiele godzin w  tygodniu, co najmniej drugie tyle muszą spędzać na wypełnianiu różnego rodzaju dokumentacji, planów zajęć, konspektów czy sprawozdań.

Obiektywna ocena pracy nauczyciela

Arkusz obserwacji lekcji, wbrew pozorom, nie jest dokumentem, który ma dyscyplinować nauczyciela. Wręcz przeciwnie – ma mu pomóc w dążeniu do jak najlepszego wypełniania swoich obowiązków. Służy do tego, by jasno nakreślić, co nauczyciel robi dobrze, a w których kwestiach powinien się jeszcze podszkolić. To takie spojrzenie z boku osoby obiektywnej i postronnej, która rzetelnie ocenie prace pedagoga. Nauczyciel, choćby był najlepszy w samoocenie, może pewnych swoich błędów nie dostrzegać. Chłodna ocena osoby z zewnątrz może mu pomóc w podniesieniu jakości jego zajęć. Będzie to miało pozytywny wpływ nie tylko na nauczyciela, ale też na uczniów, którym przekazuje swoją wiedzę i których wychowuje.

Arkusz oceni, czy szkoła realizuje cele

Dzięki systematycznie tworzonym arkuszom obserwacji można tez ocenić, czy szkoła spełnia wymogi podstawy programowej oraz cele dydaktyczne, narzucone jej odgórnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jeśli cokolwiek dzieje się nie tak, jak powinno, łatwo wychwycić nieprawidłowości i szybko przystąpić do niwelowania wszelkich błędów. Arkusz obserwacji to jeden z dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdej szkoły i placówki edukacyjnej.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.