Astronomia jako nauka

kosmos

kosmosAstronomia zaliczana jest do grupy nauk przyrodniczych, które należą do szerszej grupy nauk ścisłych. Jej podstawowym zadaniem jest badanie ciał niebieskich. Oznacza to, że w centrum jej zainteresowania leżą wszelkie planety, gwiazdy, galaktyki oraz inne obiekty znajdujące się we wszechświecie. Poza samymi obiektami, bada również zjawiska, do jakich dochodzi poza obszarem Ziemi, czyli w szeroko pojętym i bliżej niezbadanym kosmosem.

Astronomia jest nauką opierającą się w ogromnym stopniu na fizyce i chemii, ale czerpie również z meteorologii, matematyki, geografii. Z tego względu, nie istnieje jako odrębny przedmiot nauczany w szkołach, ale wiąże się ją z fizyką na etapie szkoły gimnazjalnej. Jej elementy pojawiają się także na lekcjach geografii.

Należy przy tym zaznaczyć, że astronomia interesowała człowieka od bardzo dawna. Jej historia sięga czasów starożytnych. Już Majowie obserwowali niebo, gwiazdy i próbowali zrozumieć wszelkie zjawiska, jakie zachodziły ponad Ziemią. Astronomia jest podstawą astronautyki, która zajmuje się nie tylko opisem, ale i empirycznym poznawaniem kosmosu oraz wszystkich jego elementów.

Astronomia jest jedną z tych nauk, które dają praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju. Człowiek wciąż nie wie nawet, jak wiele zostało mu w tej dziedzinie do odkrycia. Od wieków trwają prace nad ustaleniem pochodzenia galaktyk, nad procesem powstawania materii, a do tego, człowiek wciąż próbuje sprawdzić, czy na innych planetach istnieje życie i jakie przyjmuje ono formy. Niestety, nadal większość podstawowych pytań astronomicznych pozostaje bez odpowiedzi.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.