Biologia – podstawa nauk przyrodniczych

Liść

LiśćBiologia to najważniejsza z nauk przyrodniczych. W kręgu swoich zainteresowań zawiera ona wszelkie organizmy żywe i kwestie, które ich dotyczą. Biologia zajmuje się budową organizmów, procesami, które w nich zachodzą, ich rozwojem, funkcjonowaniem. Skupia się na każdych przejawach życia, czyli ludziach, zwierzętach, roślinach, mikroorganizmach. Jest niezwykle ciekawa, a co najistotniejsze – bezustannie się rozwija, ponieważ wciąż prowadzone są badania naukowe pozwalające na jej rozbudowanie. Dodatkowo, wspiera ona swoim dorobkiem także inne przedmioty, w tym np. chemię czy geografię.

 

Tak naprawdę, biologii zaczynamy uczyć się już jako małe dzieci, zanim udamy się do szkoły. Mamy z nią styczność na co dzień. Sami będąc organizmami żywymi, bezustannie przebywając pomiędzy innymi jednostkami żywymi, jesteśmy przez nią otaczani na każdym kroku. Niemniej jednak, dopiero w szkole możemy zrozumieć istotę biologii. Najczęściej nauka biologii zaczyna się od uświadomienia młodym ludziom istnienia najmniejszych organizmów, czyli wirusów i bakterii. Dopiero potem przechodzimy to bardziej złożonych jednostek, czyli roślin, później zwierząt, a na końcu ludzi.

 

Biologia jest przedmiotem obowiązującym od 4. klasy szkoły podstawowej. Jest nauczana przez całe gimnazjum oraz przez pierwsze lata szkoły średniej. Później, w zależności od konkretnego typu szkoły ponadgimnazjalnej, może być prowadzona do drugiej klasy lub dłużej. W liceum liczba lekcji biologii zależna jest od profilu, na jakim uczy się dana osoba. W klasach przyrodniczych biologia pojawia się aż do matury, lecz w klasach humanistycznych lub informatycznych, kończy się już w drugiej klasie.

 

Oczywiście, biologia jest jednym z przedmiotów możliwych do wyboru podczas zdawania matury. W zależności od preferencji ucznia, można zdawać ją na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Oprócz tego, biologia jest wpleciona w egzaminy przyrodnicze na etapie gimnazjum i w szkole podstawowej. Można kontynuować edukację biologiczną w szkole wyższej wybierając jeden z kilku przyrodniczych kierunków. Może to być typowa biologia ze specjalizacjami takimi, jak choćby mikrobiologia, ale można też zdecydować się np. na studiowanie ochrony środowiska, która tylko częściowo wiąże się z biologią.