Czym jest Cambridge English Advanced?

Język angielski jest jednym z najpopularniejszych języków świata. Zwłaszcza na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stał się on niejako językiem międzynarodowym którym posługuje się większość osób przebywająca poza granicami swojego kraju. Jednak znajomość języka angielskiego w wielu przypadkach jest pobieżna. Znajomość poszczególnych słów i podstaw gramatyki może nie wystarczyć w momencie, gdy będziemy chcieli podjąć pracę w kraju anglojęzycznym. Poziomem wymaganym przez tamtejszych pracodawców jest poziom C1. Innymi słowy jest to poziom zaawansowany, który osiąga się poprzez zdanie egzaminu CAE – Certificate In Advanced English. Jak wygląda przebieg owego egzaminu i jakie możliwości niesie ze sobą jego pozytywny wynik? Na te i inne pytania odpowiemy w dzisiejszym tekście.

CAE – przebieg egzaminu.

Od niespełna trzech lat egzamin funkcjonuje w nowej formie. Składa się on z czterech części. W pierwszym dniu sprawdzane jest czytanie ze zrozumieniem, pisanie oraz słuchanie. Na zakończenie zostaje przeprowadzony test gramatyczno-leksykalny. Warto podkreślić, iż część ustna odbywa się w innym dniu, a jej przebieg opiewa w obecność innego kandydata oraz dwóch egzaminatorów. Ważnym elementem egzaminu jest praca z tekstem, a w zasadzie jego analiza – najczęściej są to krótkie publikacje, ulotki, tudzież fragmenty literatury. Owej formie towarzyszy test zamknięty połączony z uzupełnianiem luk, bądź dopasowywaniem odpowiedzi. W ostatniej fazie sprawdzana jest umiejętność stosowania struktur językowych. Tu najczęściej mamy do czynienia ze słowotwórstwem, zmianą stylu z formalnego na nieformalny, bądź odwrotnie, a także z korektą błędów.

Zalety związane z CAE.

Osiągnięcie poziomu zaawansowanego otwiera mnóstwo możliwości oraz perspektyw. Żeby dobrze przygotować się do niewątpliwie trudnego egzaminu warto skorzystać z prywatnych szkół w których pracują wysokiej klasy kadry kształcące. Jedną z nich jest znana marka Lincoln – https://lincoln.edu.pl/. To centrum edukacyjne słynie z profesjonalizmu i zaangażowania, co ma ogromne znaczenie w kwestii przygotowania do egzaminu CAE. Warszawa stanowiąca główną siedzibę marki podobnie jak inne duże miasta w Polsce posiadają mnóstwo tego typu szkół, które w sposób znaczący ułatwią pozytywny wynik egzaminu. Warto zapoznać się z ofertą – zaawansowana znajomość języka angielskiego to ogromny prestiż.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.