Czym są nauki humanistyczne?

Czaszka

CzaszkaCzym tak naprawdę są przedmioty humanistyczne? To przede wszystkim te nauki, które skupiają się na człowieku, jako na istocie żywej, czującej, dynamicznej, myślącej. Podkreśla się przy tym godność człowieka i fakt, że jest on najważniejszą jednostką, najbardziej rozwiniętą. Stawia się na jego kreatywność – humanizm porusza tematykę twórczości ludzkiej, która jest zauważalna praktycznie we wszystkich dziedzinach życia.

Poza tym, jedną z cech charakterystycznych humanizmu jest to, że w tej nauce praktycznie niczego nie określa się wzorami matematycznymi. Mimo tego, uważa się, że konkretny podział nauk i tematów kwalifikowanych do nauk humanistycznych jest kwestią umowną między specjalistami zajmującymi się tą dziedziną oraz ekspertami w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Co ciekawe, konkretny podział nauk humanistycznych zależny jest od regionu świata. Angielski podział uwzględnia dwie podgrupy. Jedna z nich zajmuje się tematami związanymi z kulturą i sztuką, a druga tematami nawiązującymi do społeczeństwa i środowiska, które je otacza. Natomiast w Polsce wyróżniamy przeszło 20 przedmiotów zaliczanych do nauk humanistycznych. Wśród nich znajdują się wszelkie przedmioty związane z nauką języka, w tym język polski, każdy język obcy, językoznawstwo. Ponadto, wliczamy przedmioty związane z kulturą, czyli kulturoznawstwo, muzykologię.

Oprócz tego, naukami humanistycznymi są te prawne, w tym administracja, prawo, praca socjalna. Poza nimi, w tej kategorii pojawia się jeszcze szereg innych przedmiotów, a wśród nich pedagogika, historia, archeologia, socjologia, czy nauki o zarządzaniu.