Dlaczego warto brać udział w konkursach przedmiotowych?

Szkoła

SzkołaKonkursy przedmiotowe są organizowane dla uczniów szkół wszystkich szczebli. Zazwyczaj rozpoczynają się od etapu szkolnego, w którym udział biorą uczniowie wybrani przez nauczycieli z jednej placówki. Ci, którzy osiągną odpowiednią ilość punktów kwalifikującą do poziomu międzyszkolnego, przechodzą dalej. W większych miastach drugi etap to potyczki uczniów wybranych ze wszystkich szkół znajdujących się w tej samej miejscowości. W mniejszych miasteczkach lub na wsiach organizowane są gminne etapy konkursów.

 

Jak nietrudno się domyślić, drugi poziom jest już zwykle nieco trudniejszy i obejmuje szerszy zakres wiedzy bądź umiejętności. Zazwyczaj ma on miejsce, co najmniej kilka dni po pierwszym etapie tak, by dzieci mogły się do niego lepiej przygotować. Ci, którzy zajmą wysokie lokaty, a dodatkowo uzyskają liczbę punktów kwalifikującą do kolejnej tury, przechodzą do poziomu wojewódzkiego. Biorą w nim udział ci uczniowie, którzy byli najlepsi w swoich okręgach.

 

Najwyższym etapem olimpiad przedmiotowych jest ten ogólnopolski. Z reguły odbywa się on kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy po tym pierwszym, szkolnym etapie. To czas, w którym odbywają się dalsze kwalifikacje, a uczniowie mogą spokojnie przygotowywać się do coraz trudniejszych zadań. Wielokrotnie okazuje się, że wygranie konkursu na szczeblu wojewódzkim, a tym bardziej krajowym zwalnia z końcowych egzaminów obowiązujących w szkołach tak podstawowych, jak i gimnazjalnych. Ponadto, wygrane dają niemal pewną ocenę celującą z danego przedmiotu na świadectwie ukończenia klasy czy szkoły.