Dziennikarstwo jako nauka humanistyczna

dziennikarz

dziennikarzChoć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, to dziennikarstwo zaliczane jest do nauk humanistycznych. Jest ono definiowane, jako działalność zmierzająca do przekazywania szerszym masom społecznym informacji na temat wydarzeń, osób, miejsc, problemów. W zależności od tego, kto zajmuje się dziennikarstwem, może się ono dzielić na to profesjonalne lub nieprofesjonalne. Natomiast zależnie od tego, w jaki sposób prowadzone jest dziennikarstwo i jak przekazywane są informacje, można podzielić tę dziedzinę na dziennikarstwo prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe oraz agencyjne.

Oprócz tego, istnieją inne podziały dziennikarstwa. Biorąc po uwagę ewentualne zarobki lub ich brak, można podzielić dziedzinę na odłam komercyjny oraz niekomercyjny, czyli non-profit. Jeśli natomiast chodzi o zakres wiadomości, to wyodrębniamy dziennikarstwo lokalne, krajowe oraz międzynarodowe. Najbardziej skomplikowanym podziałem jest jednak ten zależny od kategorii, do jakiej zaliczają się konkretne wiadomości. Chodzi tu np. o te polityczne, kulturalne, gospodarcze itp.

Dziennikarstwo wymaga wielu umiejętności, ale i wrodzonych cech, jednak zdecydowanie najważniejsza jest znajomość zasad językowych. To ona pozwala przekazywać jasne, zrozumiałe komunikaty poruszające rozmaite tematy. Niezbędna jest także dociekliwość pozwalająca na docieranie do wszelkich informacji, które mogłyby być ciekawe dla społeczeństwa.

Poszczególne umiejętności, jakie muszą posiadać dziennikarze zależą od tego, jakim typem dziennikarstwa się zajmują. W przypadku tych prasowych lub internetowych, ale zwykle również agencyjnych, konieczna jest perfekcyjna znajomość języka pisanego. Dziennikarze radiowi i telewizyjni powinni mieć świetną wymowę, zdolność panowania nad emocjami, dobrą dykcję. Wszyscy jednak powinni wykazywać umiejętność obiektywnego przekazywania informacji i hamowania się przed wtrącaniem własnych uwag wtedy, gdy nie są one potrzebne. Poza recenzjami czy felietonami, z reguły subiektywne oceny nie powinny znajdować się w dziełach dziennikarskich.

Dziennikarstwo można studiować na wielu polskich uczelniach. Zwykle od kandydatów na ten kierunek wymaga się dobrego wyniku na maturze z języka polskiego, języka obcego i wiedzy o społeczeństwie lub historii. W niektórych liceach istnieją także szkoły dziennikarskie.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.