Edukacyjne strony online

Okulary

OkularyNie od dziś wiadomo, że internet to nie tylko idealne miejsce na oddawanie się rozrywce i czerpanie informacji dotyczących swoich zainteresowań. Dla w sieci może być rozumiana na wiele sposobów. Niektóre uczelnie dają możliwość studiowania zdalnego, co jest chyba najdosadniejszym wytłumaczeniem sformułowania „nauka w sieci”. Niemniej jednak, uczyć się z internetu możemy również, dzięki wchodzeniu na strony tematyczne, czytaniu ciekawych informacji i zapamiętywaniu ich.

Oprócz tego, w internecie znajdziemy wiele witryn typowo edukacyjnych. Zawierają one profesjonalne, jasno ujęte tłumaczenia treści edukacyjnych zawartych w programach nauczania konkretnych klas. Mają one postać wypracowań, notatek lekcyjnych lub krótkich informacji. Część stron tego typu jest prowadzonych przez samych uczniów, którzy dzielą się między sobą wiadomościami, jednak najcenniejsze, najbardziej sensowne, a przede wszystkim wiarygodne źródła to te strony, które są prowadzone przez specjalistów, w tym także nauczycieli.

Ważne jest jednak to, by uczniowie zdali sobie sprawę z faktu, iż korzystanie z takich storn, choć jest bardzo pomocne, nie powinno stać się nawykiem. Notatki powinny być tworzone samodzielnie, ponieważ wysilając się nad ich spisaniem, więcej zapamiętujemy i lepiej je rozumiemy. Poza tym, absolutnie zakazane jest kopiowanie treści pozyskanych z sieci. Trzeba pamiętać, że poszczególne pomoce mogą być jedynie wytłumaczeniem dla tematów, których nie rozumiemy, jednak nie powinny być jedynym źródłem wiedzy.