Egzamin maturalny z języków

Matura to dla jednych przepustka do dalszej edukacji, w rezultacie do dobrego wykształcenia i lepszej pracy, a dla innych jedynie trudny egzamin, który trzeba zdać nawet, jeśli nie zamierzamy kontynuować nauki. Bez względu na to, jakie mamy do niej podejście, bez względu na to, na jakie studia chcemy dalej pójść, wszyscy maturzyści muszą zdać egzamin maturalny z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Wbrew pozorom, matura z języka polskiego nie jest tak prosta do zdania, jak mogłoby się wydawać.

 

Przede wszystkim, egzamin z języka polskiego składa się z dwóch etapów, czyli ustnego oraz pisemnego. W pierwszym etapie trzeba przedstawić swoją prezentację na wybrany temat. Prezentacja powinna następować jedynie z pomocą wcześniej przygotowanej treści, absolutnie nie może być jednak czytana. Następnie, komisja maturalna zadaje pytania związane z naszą pracą. Teoretycznie jest to proste, bo każdy przecież doskonale wie, co napisał. Jednak pytania mogą dotyczyć również źródeł, z jakich korzystaliśmy, dlatego trzeba je dobrze znać.

 

Matura pisemna z języka polskiego obejmuje znajomość gramatyki, ortografii, ale też literatury. Znajdują się tu pytania otwarte i zamknięte. Niektóre wymagają od nas znajomości konkretnych zasad języka polskiego, inne odnoszą się do tekstu, który musimy umieć zrozumieć i interpretować. Poza tym, musimy tu napisać własną wypowiedź na jeden z podanych tematów. To właśnie za to zadanie można zdobyć najwięcej punktów.

 

Matura z języka obcego także jest dwuczęściowa. Ustna obejmuje opis obrazka oraz rozmowę z jednym z członków komisji. Dzięki temu, sprawdzi ona naszą umiejętność wysławiania się w tym języku. Część pisemna to połączenie czytania, pisania oraz słuchania. Przy czytaniu i słuchaniu musimy zrozumieć tekst tak, żeby następnie móc odpowiedź na zadane do niego pytania. Natomiast pisanie obejmuje wypowiedź na konkretny temat w określonej w teście formie.