Egzaminy dla gimnazjalistów

Od kiedy wprowadzono nowy system edukacyjny i pojawiły się nowe jednostki – gimnazja, każda szkoła tego typu jest zwieńczona egzaminami. Punkty, które z nich uzyskamy są często sumowane, a od nich zależy to, czy zostaniemy przyjęci do konkretnej szkoły średniej. Technika, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe i wszystkie inne jednostki ponadgimnazjalne mają wgląd do punktacji poszczególnych uczniów. Niektóre szkoły przyjmują kierując się wyłącznie wynikami egzaminów. W zależności od profilu klasy, do której chce wstąpić młody człowiek, zwraca się uwagę na punktację z egzaminu matematyczno-przyrodniczego, humanistycznego lub angielskiego. Same egzaminy odbywają się z reguły w kwietniu. Dzieci przygotowują się do nich praktycznie przez cały okres gimnazjum. Zadania odnoszą się do treści dydaktycznych prezentowanych na przestrzeni trzech lat. Niektóre lektury mogą okazać się mniej znane ze względu na to, że część z nich jest uważana za dodatkowe i ich omawianie zależy od danego polonisty. Pozostałe zadania powinny być dobrze znane z zajęć lekcyjnych. Przed egzaminem matematyczno-przyrodniczym warto powtórzyć wzory matematyczne, fizyczne i chemiczne. Przed egzaminem z języka polskiego zwykle wystarczy uważne przeczytanie własnych, skrzętnie prowadzonych notatek z lekcji. Większość przeczytanych lektur mimowolnie się pamięta. Język angielski będzie wymagał głównie przypomnienia zasad zgodnie, z którymi budujemy zdania w konkretnych czasach. Reszta materiału jest kwestią regularnego uczęszczania na zajęcia i słuchania treści przekazywanych przez nauczycieli. Tylko wytężona praca w trakcie całej edukacji gimnazjalnej pozwoli na satysfakcjonujący wynik egzaminów.