Encyklopedia – pozycja obowiązkowa w domowej biblioteczce

Encyklopedia

EncyklopediaEncyklopedia to jedna z najważniejszych pozycji literackich, jakie można znaleźć w księgarniach. Jest to wydawnictwo naukowe, stanowiące kompendium wszechstronnej wiedzy. Znajdują się w niej hasła odnoszące się do różnych zakresów tematycznych. Krótko mówiąc, możemy z niej dowiedzieć się wszystkiego, co tylko jest nam potrzebne. Znajdziemy tutaj krótkie życiorysy znanych osób, wytłumaczenia trudnych dla nas pojęć, opisy miejsc, rzeczy, wydarzeń.

 

Najpopularniejszą wersją encyklopedii jest ta, w której wszystkie hasła ułożone są w porządku alfabetycznym. Niemniej jednak, można również spotkać nieco inne postaci tej księgi. Bywa, że ma ona formę bloków tematycznych. Może również być jedynie częścią całego zbioru. Wydawana w kilku tomach, najczęściej jest podzielona tak, by konkretne tomy zawierały hasła zaczynające się na 2 lub 3 kolejne litery alfabetu. Oprócz tego, można nabyć encyklopedię skróconą, która zawiera wyłącznie wybrane, najważniejsze hasła.

 

Osobną grupą są encyklopedie dla dzieci. Charakteryzują się one nie tylko mniejszym zakresem tematycznym, ale również prostotą wyjaśnień. Każde hasło jest tu opisane łatwiejszym do zrozumienia językiem. Odchodzi się od zwrotów typowo słownikowych, natomiast podejmuje się starania stworzenia książki całkowicie przystępnej, jasno tłumaczącej poszczególne kwestie.

 

Ze względu na ogrom wiedzy zawartej w encyklopedii, powinna ona znaleźć się w każdym domu. Będzie niezwykle przydatna w wielu sytuacjach. Przede wszystkim, może być bardzo pomocna dzieciom w czasie odrabiania zadań domowych bądź nauki do sprawdzianów czy egzaminów. Na pewno jest też dużym wsparciem w trakcie rozwiązania krzyżówek i odpowiadania na pytania quizowe. Dodatkowo, encyklopedia wyjaśnia nam to, czego nie rozumiemy, gdy czytamy książki, oglądamy telewizję lub też rozmawiamy z innymi osobami.