Erasmus – szansa na studiowanie zagranicą

studenci

studenciErasmus to program wymiany studentów, który daje szansę na zwiedzenie świata, poznanie nowej kultury, nauczenie się języka obcego i jednoczesną edukację na studiach wyższych. Został on rozpoczęty w czerwcu 1987r. Za jego prowadzenie odpowiada Komisja Europejska. W programie udział mogą brać studenci mieszkający i uczący się w krajach europejskich należących do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Możliwość skorzystania z programu otrzymają ci studenci, którzy uzyskają odpowiednią ilość punktów. W tym celu stworzono Europejski System Transferu Punktów. Dzięki niemu, za określone oceny z konkretnych przedmiotów, studenci otrzymują sumę punktów, które mają jednakową wartość na wszystkich uczelniach biorących udział w Erasmusie. Pozwala to ujednolicić normy, ustalając wspólny sposób oceniania za dany zakres wiedzy.

Erasmus obejmuje nie tylko samą współpracę uczelni umożliwiającą wymianę studencką, ale również stypendia, dzięki którym młodzi ludzie mogą radzić sobie na zagranicznych studiach. Dodatkowo, osoby biorące udział w Erasmusie, mają z reguły ułatwione praktyki w instytucjach współpracujących z danymi uczelniami. Po tym, jak powiódł się pierwszy etap Erasmusa, ponawiano go jeszcze kilkukrotnie.

Żeby dostać się do programu Erasmus, należy skontaktować się z pośrednikiem na uczelni macierzystej. Następnie, trzeba przejść kwalifikacje, których powodzenie zależy od ilości uzyskanych punktów. Uzyskując jednokrotnie Kartę Uczelni Erasmusa, można z niej korzystać nawet wielokrotnie. To ona pozwala zmienić studia, przenosząc się do innego państwa. Dla samej uczelni jest natomiast tym dokumentem, który pozwala jej ubiegać się o dofinansowanie, które jest przekazywane przez Komisję Europejską bądź też przez Agencję Narodową programu.