Fizyka jako przedmiot szkolny

fizyka

fizykaFizyka – zwykle uważana za jeden z największych koszmarów uczniów – to nauka, która z definicji zajmuje się badaniem i opisywaniem właściwości ciał występujących na naszej planecie. W zakres jej zainteresowań wchodzą również wszelkie interakcje, które między nimi zachodzą. Fizyka bada również energię ciał oraz jej zmiany, które pojawiają się wskutek działania rozmaitych czynników. Żeby wszystko to było możliwe, fizyka korzysta z dorobku matematycznego, używając pojęć z tej dziedziny do określania poszczególnych wielkości fizycznych opisujących ciała oraz zjawiska. Ponadto, fizyka wiąże się również z chemią.

Fizyka opiera się na nauce najważniejszych teorii z tego zakresu. To one uściślają dotychczasowy dorobek fizyków, pomagając nam zrozumieć funkcjonowanie świata. Natomiast cała wiedza fizyczna zdobyta na przestrzeni wieków została podzielona na dokładniejsze działy, spośród których najważniejszymi są astrofizyka, fizyka cząstek elementarnych oraz fizyka fazy skondensowanej. Do fizyki zalicza się także biofizykę, astronomię, elektronikę, geofizykę, mechanikę komputerową i wiele innych, drobniejszych poddziedzin naukowych.

Fizyka jest mało lubiana przez uczniów z kilku powodów. Przede wszystkim, wymaga nauczenia się na pamięć wielu regułek i zasad, w tym praw, teorii oraz wzorów niezbędnych do wykonywania obliczeń. Dla wielu osób problemem jest także fakt, że fizyka tak bardzo łączy się z matematyką. Żeby dobrze uczyć się z fizyki, trzeba być też dobrym uczniem z matematyki. To samo dotyczy chemii. Dodatkowo, trzeba posiadać zdolność analitycznego myślenia, kierować się głęboką logiką, by wiedzieć, kiedy wykorzystać konkretne teorie, prawa, wzory.

W Polsce fizyka pojawia się już w programie nauczania szkoły podstawowej, jednak dopiero po 4. klasie. Jest także obowiązkowym przedmiotem w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, jednak w tych drugich, może trwać od 2 do 4 lat, w zależności od typu instytucji. Oczywiście, fizykę można też zdawać na maturze lub studiować na szeregu polskich uczelni.

1 Comment

  1. aż się chce w kosmos polecieć. Fajna fota

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.