Gdzie można studiować Biologię w Warszawie?

Nasza stolica jest nie tylko największym miastem w Polsce, oraz centrum administracyjnym i rządowym, ale także i potężnym środkiem akademickim, które posiada wpływ na cały obszar Europy Wschodniej. Historia uniwersytecka Warszawy nie jest specjalnie długa, zwłaszcza w porównaniu do innych miast naszego kraju. Co prawda w osiemnastym wieku istniało tu kilka szkół, kształcących młodzież, jednak prawdziwy uniwersytet powstał dopiero podczas zaborów, na początku dziewiętnastego wieku. Założony on został dekretem Cara i Króla Polski w tysiąc osiemset szesnastym roku, co oznacza, że ta uczelnia w przyszłym roku będzie świętować dwustulecie powstania. Co prawda zaborca dość szybko zamknął uczelnię, a po powstaniu styczniowym zaingerował działalność rosyjskiego uniwersytetu, którego celem była rusyfikacja tych ziem, jednak te kilkadziesiąt lat działania spowodowało, że uczelnia odrodziła się ponownie po odzyskaniu przez nasz kraj upragnionej niepodległości.

Biologia – kierunek z przyszłością!

  • Wydział biologii jest niemal od początku związany z Uniwersytet Warszawskim, choć w pierwszej fazie działalności krył on się pod nazwą wydziału przyrodniczego a w okresie międzywojennym biologię można było studiować na wydziale Matematyczno – Przyrodniczym. Współczesny Wydział Biologiczny powstał w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym dziewiątym. Katedra biologii we wspominanym wcześniej Wydziale Przyrodniczym została po prostu podniesiona do rangi wydziału. Studenci mogą studiować biologię w dwudziestu jeden zakładach skupionych w sześciu instytutach. Kierunki studiów to biologia, biotechnologia oraz ochrona środowiska. Ten ostatni kierunek jest obecnie wyjątkowo popularny, między innymi w związku z większą szansą na zatrudnienie. Nie można też ukrywać faktu, że kierunek ochrony środowiska nie wymaga aż takiej wiedzy jak w przypadku wspomnianego wcześniej kierunku biotechnologii, którego absolwenci także nie mają problemów z zatrudnieniem zarówno w naszym kraju jak i poza granicami. Poza wyżej wymienionymi kierunkami Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego bierze udział we współorganizowaniu kierunków Zarządzanie Środowiskiem oraz Bioinformatyką. Bioinformatyka jest nowoczesnym spojrzeniem na zaganianie przyrodnicze. W projekcie tego kierunku uczestniczą poza Wydziałem Biologii także i Wydział Fizyki, Matematyki oraz Informatyki i Mechaniki. Można by śmiało stwierdzić, że kierunek ten jest nowoczesnym powrotem do korzeni wydziałów przyrodniczych.
  • Druga uczelnią które udostępnia studentom możliwość studiowania Biologii jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Ta państwowa uczelnia jest najstarszym i największym uniwersytetem przyrodniczym w kraju. Jej początki sięgają podobnie jak Uniwersytetu Warszawskiego początku dziewiętnastego wieku. Co prawda pod zaborami nie miała ona takiego charakteru jak dziś, jednak Instytut Agronomiczny dał podwaliny do powstania w tysiąc dziewięćset dziewiętnastym roku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Szkoła ta posiada trzynaście wydziałów, wśród których znajduje się Wydział Rolnictwa i Biologii. Jednostka ta wcześniej nazywana była wyłącznie Wydziałem Rolniczym, jednak zgodnie z decyzją senatu uczelni od dwutysięcznego czwartego roku posiada w nazwie także i biologię. W wydziale tym znajduje się sześć katedr i dwa wyodrębnione zewnętrze ośrodki naukowe. Ciekawostką dotycząca tego wydziału jest jego elastyczność w stosunku do współczesnego świata. Poza zwykłymi studiami wydział ten oferuje także dużą ilość kursów i szkoleń adresowanych dla przedsiębiorców oraz rolników indywidualnych. Często są one darmowe, gdyż ich finansowanie opiera się na zewnętrznych programach, czy to unijnych czy też krajowych. Absolwenci tego wydziału mają przed sobą otwarte przysłowie drzwi do kariery, gdyż posiada on wyjątkowa renomę nie tylko w Polsce ale także i w całej Europie.
    Najstarsza techniczna uczelnia w kraju, która powstała w tysiąc dziewięćset piętnastym roku czyli Politechnika Warszawska także oferuje studentom możliwość studiowania biologii, a dokładnie biotechnologii. Kierunek ten dostępny jest w kooperacji Wydziału Chemii, Wydziału Inżynierii Chemicznej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska. Absolwenci biotechnologii Politechnika Warszawskiej mają duże doświadczenie praktyczne, gdyż wydziały te aktywnie współpracują z największymi przedsiębiorstwami branży chemicznej i biologicznej. Ta współpraca pozwala nie tylko na zdobywanie praktyk, ale także udostępnia absolwentom stałe zatrudnienie po skończeniu studiów. Ciekawostką jest także fakt, że część zajęć prowadzona jest w języku angielskim, co pozwala studentom nie tylko na naukę przedmiotu, ale także i zdobywanie wiedzy z zakresu języka branżowego.
  • Uniwersytet Kardynała Karola Wyszyńskiego jest także państwowa uczelnią, która oferuje możliwość podjęcia studiów biologicznych. Sama szkoła wywodzi się z Akademii Teologii Katolickiej, jednak po przekształcenie jej w typowy  uniwersytet dodano także i Wydział Biologii i Nauk o Środowisku. Wydział dzieli się jak sama nazwa wskazuje na dwie katedry, biologii i ochronny środowiska. Niestety sam wydział, pomimo że jest dość atrakcyjny, to nie przyciąga zbyt wielu studentów, którzy nie ma ukrywać, wolę podjąć naukę na wymienionych wcześniej uczelniach, które mają większa renoma, a przez to i lepszą szansą na zatrudnienie. Sześcioletnie historia tego wydziału pokazuje jednak pewnego rodzaju progres naukowy, co może w przyszłości pozwolić na rozwój tej dziedziny nauki na Uniwersytecie Kardynała Karola Wyszyńskiego. W tym roku otwarto nowoczesne Centralne Laboratorium Nauk Przyrodniczych, które może pozwolić na większe zaangażowanie wydziału.

Na korepetycje z biologii (Warszawa) zapraszamy do Preply.

Poza państwowymi placówkami naukowymi wymienionymi powyżej w Warszawie znajduje się także i szereg niepublicznych uczelni, które swoje kierunki opierają przede wszystkim pod kątem dochodowym. Taka sytuacja sprawia, że biologia, jako nauka wymagająca dużych nakładów jest przez te szkoły często niepodejmowana. Znajdują się oczywiście od tego wyjątki jak chociażby Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, gdzie studentom umożliwiono studiowanie biotechnologii i to na dość wysokim poziomie. Kierunek studiów w tej szkole gdzie można zajmować się biologią nazywa się Ochrona biosfery i zarządzanie ochrona środowiska.

Poza Warszawą prywatne wyższe szkoły dość często oferują biologie lub nauki jej pokrewnym studentom. Dzieje się tak między innymi dlatego, że w stolicy jak widać z powyższego artykułu jest duża możliwość studiowania biologii na państwowych uczelniach, przez co studenci nie chcą wybierać opcji nauki w szkole niepublicznej. Jeżeli chodzi o wymienione przeze mnie uniwersytety i szkoły wyższe to ich kolejność jest czysto przypadkowa. Nie jest to forma rankingu, która musiał by opierać się na konkretnych przesłankach, ale zwykły opis możliwości podjęcia studiów biologii w Warszawie. Studenci, którzy wybrali która z tych szkół opierali się często na dwóch przesłankach. Pierwsza związana jest z przyszłością jaką oferuje bycie absolwentem danej szkoła a druga przesłanka jest dość przyziemna. Chodzi tu o ciężkość egzaminów podczas studiów. Dzięki sieci maturzyście jeszcze  szkole średniej mogą wiedzieć wszystko o kadrze pedagogicznej i naukowej danej placówki, oraz o ich zachowaniu na egzaminach. Nie chodzi tu wyłącznie o poziom i przysłowiową chęć tak zwanego obijania, ale często słychać o profesorach lub innych egzaminatorach, którzy zadają tak ciężkie pytania, by studentów zniechęcić, lub by musieli oni płacić za ponowny egzamin, lub powtarzanie zajęć.

Autor: Preply.com – e-platforma edukacyjna do korepetycji zarówno online jak i tradycyjnie zaprasza na korepetycje z Biologii w Warszawie i okolicach wszystkich zainteresowanych tym kierunkiem nauki. Więcej o Biologii dowiecie się na portalu http://www.biologia.net.pl

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.