Geografia jako nauka przyrodnicza

Mapa

MapaGeografia jest nauką zaliczaną do grona tych przyrodniczych. Żeby ją zrozumieć, niezbędne są podstawy wiedzy humanistycznej oraz ścisłej. Ta druga jest szczególnie istotna podczas wszelkich obliczeń, które potrzebne są m.in. przy obliczaniu skali lub amplitudy temperatury i innych, ważnych sum. Jest to jednocześnie nauka społeczna i ekonomiczna, ponieważ zajmuje się demografią. W obszarze jej zainteresowań znajdują się różnorodne kwestie dotyczące naszej planety, ale i nas samych. Ze względu na fakt, że geografia bada jednocześnie środowisko przyrodnicze, jak i człowieka i część jego działań, jest nazywana nauką dualistyczną.

 

Geografia zajmuje się zróżnicowaniem społecznym, ale i gospodarczym. Oznacza to, że w dużym stopniu opiera się na kwestiach politycznych i administracyjnych. Głównie dotyczy to kontynentów, państwa oraz wszystkich mniejszych jednostek. Odnosi się ona również do społeczeństwa, jako grupy osób odmiennej płci, w różnym wieku, zamieszkujących odrębne tereny. Oprócz tego, ta sama nauka odpowiada za prowadzenie badań dotyczących powiązań między działaniem człowieka a zmianami zachodzącymi w otaczającej go przyrodzie.

 

Najprościej można podzielić geografię na tę fizyczną, społeczno-ekonomiczną oraz regionalną. W pierwszej z nich można wyróżnić 7 poddziałów, spośród których najważniejsze są meteorologia, hydrologia czy geomorfologia. W drugiej wyodrębnia się ich 13, w tym geografię społeczną, polityczną, przemysłową, religii. Natomiast geografia regionalna, jak wskazuje na to sama nazwa, bada i opisuje tereny regionalne.

 

Badając budowę Ziemi, geografia jest nierozłącznie powiązana z biologią, ale też fizyką i chemią. Sprawia to, że ucząc się jej, należy mieć przynajmniej podstawową wiedzę ze wszystkich tych przedmiotów. Z tego powodu, jest ona wprowadzana w szkołach dopiero w czwartej klasie podstawówki tak, by dzieci, które się jej uczą, miały wiedzę z innych dziedzin. Geografię prowadzi się także w gimnazjum oraz w szkole progimnazjalnej.