Gimnazjum w Polsce

Klasa

KlasaGimnazjum mimo, że oficjalnie poprzedza, technikum czy szkołę zawodową, to jednak z definicji zaliczane jest do szkół średnich. Mimo tego, w Polsce uważane jest za jedną ze szkół podstawowych, ponieważ edukacja na tym poziomie jest zaliczana do tych obligatoryjnych, czyli obowiązkowych. Współczesne gimnazjum składa się z 3 klas i jest etapem pomiędzy 6-letnią szkołą podstawową, a szkołą średnią dowolnego typu. Trafiają do niego wszystkie dzieci kończące podstawówkę. Wyniki egzaminu kończącego podstawówkę mogą decydować o przyjęciu do konkretnych placówek, jednak nie mogą całkowicie zamknąć drogi do gimnazjum.

 

Natomiast zakończeniem gimnazjum jest egzamin, którego wynik i decydują już o przyjęciu do poszczególnych szkół wyższych. Egzamin gimnazjalny składa się z 3 części. Zdaje się go z zakresu nauk przyrodniczych, z nauk humanistycznych, w tym głównie z języka polskiego oraz od niedawna, dodatkowo obowiązkowy jest egzamin z języka angielskiego.

 

W Polsce gimnazjum pojawiło się w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Miało wtedy formę szkoły ośmioklasowej i obejmowało uczniów wieku 10-18 lat. W 1932r. zmieniono struktury oświatowe i gimnazjum miało jedynie 4 klasy. Pierwszą i drugą zostały zniesione, klasy od trzeciej do szóstej były zaliczane do gimnazjum a piątą i szóstą stało się liceum. Żeby dostać się do gimnazjum, trzeba było wykazywać wiedzę wystarczającą do ukończenia 6 klas szkoły podstawowej. Jednak w 1948r. gimnazjum zostało całkowicie zniesione i zastąpione tylko podstawówką i szkołą średnią.

 

Gimnazjum powróciło w 1999r. Wtedy przybrało znaną nam do dziś formę. Nadal jest szkołą przejściową między podstawówką a szkołą średnią i jak wcześniej zostało wspomniane, składa się z 6 klas. Dzieci uczą się tu języka polskiego i 2 języków nowożytnych, z których najczęściej pojawia się angielski i niemiecki. Poza tym, wśród przedmiotów gimnazjalnych pojawia się, oczywiście, matematyka, biologia i geografia. Nie brakuje lekcji historii, chemii i fizyki. We wszystkich klasach dzieci uczęszczają też na zajęcia z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki, informatyki.

 

Z przedmiotów, których nie ma w podstawówce, pojawiają się lekcje wiedzy o społeczeństwie. W gimnazjach organizowane są także fakultatywne zajęcia artystyczne i godziny wychowawcze prowadzone przez opiekuna danej klasy. Te ostatnie służą głównie dbałości o sprawy klasy. Mają też na celu troszczenie się wychowawcy o zachowanie poszczególnych uczniów z jego klasy.