Jak napisać rozprawkę?

Napisanie rozprawki jest najczęstszym zadaniem pisemnym zadawanym nie tylko do domu (gdzie oczywiście jest łatwiej, ponieważ możemy korzystać z różnych pomocy), ale i na sprawdzianach, co już nie jest takie łatwe. Żeby nasza rozprawka przynajmniej na pierwszy rzut oka wydawała się napisana dobrze, powinniśmy przede wszystkim zadbać o odpowiednią konstrukcję. Wstęp, rozwinięcie i zakończenie to stałe punkty każdego tekstu, dlatego też powinniśmy je sobie wziąć do serca.

We wstępie nie piszemy żadnych szczegółów, a raczej ogólne informacje dotyczące oczywiście tematu. Wszelkie dywagacje są nie na miejscu. Również we wstępie zawieramy najważniejszą tezę.

astępnie, przechodząc do rozwinięcia, podajemy wszystkie argumenty, potwierdzające naszą tezę. Pamiętajmy, że mamy coś udowodnić, więc wywód musi być spójny i na temat. Nie piszemy zatem wszystkiego, co tylko nam ślina na język przyniesie. W zakończeniu przytaczamy najważniejsze argumenty, ale nie piszemy dokładnie tego samego.

Mamy tam zamieścić logiczne podsumowanie całości.

Najlepszym rozwiązaniem będzie napisanie takiego wstępu i zakończenia, które po przeczytaniu tego bez rozwinięciu, będzie stanowiło streszczenie naszego wywodu.