Jak napisać sprawozdanie?

pisanie

pisanieSprawozdanie to typ wypowiedzi, która może mieć zarówno postać ustną, jak i pisemną. Dotyczy opisu konkretnej sytuacji, poszczególnych wydarzeń. W zależności od określonego rodzaju, przyjmuje jedną z dwóch form. Bywa recenzją lub reportażem. W pierwszym przypadku jest to opis wraz z opinią na temat danej kwestii, natomiast w drugim przypadku, jest to obiektywna charakterystyka tej sytuacji.

Sprawozdanie powinno być napisane chronologicznie. Obowiązkowo, musimy zawrzeć w nim informacje na temat tego, gdzie i kiedy do niego doszło. Jeśli ma to znaczenie, to podajemy także godzinę. Opisujemy również dokładnie osoby, które brały w nim udział, charakteryzując przy tym ich działania, reakcje na to, co się działo. Staramy się szczegółowo napisać o istotnych sprawach, do których wtedy doszło, choć oczywiście, można także wspomnieć o sytuacjach postronnych, nieco mniej ważnych.

Bardzo ważne jest przy tym to, że dobre sprawozdanie musi być tworzone przez osoby, które naprawdę brały udział w danym wydarzeniu, były jego naocznymi świadkami. Dzięki temu, będą one mogły przekazać wszystko znacznie bardziej wiarygodnie, uwzględniając przy tym więcej detali. To wszystko sprawi, że odbiorca będzie w stanie zrozumieć, co się stało, kto w tym uczestniczył, a być może, uda mu się nawet – na podstawie samego opisu – przyjąć jakąś określoną postawę emocjonalną wobec danego wydarzenia. Jeżeli ma to być typowa recenzja, to po części, w której znajdują się elementy informacyjne o tym, co, gdzie i z czyim udziałem zaszło, należy także określić własne odczucia i ocenić dane wydarzenie czy zjawisko.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.