Jak pisać listy formalne?

listListy formalne, nazywane tez oficjalnymi to cała ta korespondencja, którą wysyłamy do urzędów lub osób piastujących wysokie stanowiska. W przeciwieństwie do listów nieformalnych, które wysyłamy znajomym czy rodzinie, te formalne muszą mieć odpowiednią, dość rygorystycznie ustaloną postać. Przede wszystkim, używamy w nich odpowiedniego, poważnego tonu oraz zwrotów grzecznościowych.

Rozpoczynamy je zwrotem „Szanowny Panie/Szanowna Pani/Szanowni Państwo” i w dalszej części używamy podobnych form („Pan/Pani/Państwo”) pamiętając przy tym, by zachować duże litery przy bezpośrednich zwrotach do adresata. Język używany w takich listach powinien być odmianą formalną, co znaczy, że należy zrezygnować ze zwrotów używanych w języku potocznym.

By zachować grzeczny i oficjalny styl, należy pamiętać o sformułowaniach takich, jak „chciałbym” zamiast „chcę” oraz „uprzejmie proszę” zamiast „proszę”. Od początku do końca należy zachować jednakową stylistykę wypowiedzi, jednocześnie wyjątkowo dbając o poprawność ortograficzną, gramatyczną oraz stylistyczną. Listy formalne kończymy zwrotami „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem”, następnie składając własnoręczny podpis.

Ważne jest również odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych fragmentów. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, zwrot grzecznościowy rozpoczynający list powinien znajdować się w jego lewym górnym rogu. Po odstępie znajduje się natomiast część główna listu. Zwrot grzecznościowy kończący całość, należy umieścić w prawym dolnym rogu, natomiast pod nim powinien znaleźć się nasz podpis. Zbliżone zasady obowiązują zarówno w polskich, jak i angielskich listach oficjalnych.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.