Język niemiecki

Niemcy

NiemcyJęzyk niemiecki to jeden z najpopularniejszych języków obcych używanych w naszym kraju. Wiąże się to z naszą historią oraz sąsiedztwem naszej ojczyzny z Niemcami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że niemiecka mniejszość narodowa jest, obok Ślązaków, największą mniejszością w Polsce. Nie dziwi więc fakt, że dość często możemy spotkać się z tym językiem na obszarze kraju. Z uwagi na lokalizację Niemiec, najczęściej język ten pojawia się przy naszej zachodniej granicy.

Zgodnie ze statystykami, na całym świecie język niemiecki jest językiem ojczystym ponad 105 milionów osób, jednak łącznie używa go ponad 128 milionów osób. Poza samymi Niemcami, jest on językiem urzędowym w Belgii, Luksemburgu, Austrii, Liechtensteinie, a także jest jednym z kilku języków urzędowych w Szwajcarii. Ponadto, należy do oficjalnych języków w Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o Polskę, to język niemiecki jest używany w wielu gminach na terenie województwa opolskiego, jako język pomocniczy. Ma to związek z faktem, że tych rejonach mieszka wiele osób pochodzenia niemieckiego, jak i samych Niemców.

Jeśli chodzi o samą charakterystykę języka niemieckiego, to należy on do rodziny języków indoeuropejskich, germańskich. Jego alfabet składa się z 30 liter. Pojawia się wśród nich 26 znaków klasycznych alfabetu łacińskiego oraz 4, typowo niemieckie przegłosy, czyli ä, ö, ü oraz ß. Jeśli nie da się napisać ich w odpowiedni sposób, wtedy mogą być zastępowane przez dwuznaki takie, jak ae, oe, ue oraz ss. Co ciekawe, w języku niemieckim rzeczowniki pisane są zawsze dużą literą, co nie pojawia się w innych językach świata.

W Polsce, poza tym, że na co dzień po niemiecku mówi wiele osób, to naucza się go również w szkołach. W niektórych placówkach jest on językiem obcym obowiązkowym, występującym zamiast angielskiego lub wraz z nim. Istnieją też szkoły dwujęzyczne, w których niektóre lekcje wykładane są po niemiecku. Język ten można też zdawać na maturze oraz studiować, jako filologię germańską. Oczywiście, powszechnie pojawia się on także w szkołach językowych.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.