Język polski jako przedmiot szkolny

Szkoła

SzkołaJęzyk polski to jeden z najważniejszych przedmiotów szkolnych. Naucza się go od pierwszej klasy szkoły podstawowej i kontynuuje się tę naukę do zakończenia edukacji, czyli do klasy maturalnej bądź ostatniego rocznika innej szkoły. Co więcej, jest on podstawą także w przedszkolu, gdzie dzieci od początku uczą się czytania i pisania. Jest to tak istotne, ponieważ właśnie prawidłowa znajomość języka polskiego umożliwia dalszą naukę w jakichkolwiek innych dziedzinach.

 

Lekcje języka polskiego są bardzo złożone, ale ich specyfika zależna jest, przede wszystkim, od konkretnego szczebla edukacji. W pierwszych klasach najważniejsze jest zaznajomienie się z zasadami pisowni i wymowy. Już na tym etapie dzieci uczą się ortografii, gramatyki i interpunkcji. Pozwalają one na wysławianie się w sposób, który sprawia, że odpowiednio przekazujemy myśli, dając innym ludziom szansę na zrozumienie nas. Podobnie jest z pisownią – nauka języka polskiego daje nam możliwość takiego zapisywania myśli, by każdy mógł zrozumieć, co chcemy przekazać. Żeby zarówno wypowiedź ustna, jak i pisemna była estetyczna, trzeba także dbać o stylistykę językową.

 

Język polski jest zaliczany do kategorii przedmiotów humanistycznych. W trakcie lekcji najczęściej czyta się i pisze. Najpierw są to krótkie, proste teksty. Formy pisane wymagane w podstawówce to głównie mało skomplikowane wypracowania oraz krótkie wypowiedzi na podane tematy. W ostatnich klasach szkoły podstawowej, a następnie w szkole gimnazjalnej i pogimnazjalnej dodatkowo wymaga się znajomości zasad pisania rozprawek, recenzji, opisów. Poza tym, uczniowie powinni wiedzieć, w jaki sposób interpretować teksty.

 

Oprócz tego, na lekcjach języka polskiego wplata się elementy innych przedmiotów humanistycznych. Najczęściej chodzi tu o sztukę, ponieważ rzeźbiarstwo czy malarstwo bardzo łączy się z literaturą, a liczne dzieła są ze sobą powiązane – bez problemu możemy znaleźć np. wiersze powstałe na podstawie obrazów. Na języku polskim ćwiczy się też umiejętność mówienia poprzez naukę wierszy na pamięć i ich recytowanie.