Kategorie nauczycieli w Polsce

Nauczyciel

NauczycielNauczyciele to jedna z tych grup zawodowych, które niezbędne są w każdym kraju. W zależności od konkretnego państwa, pracowników z tej dziedziny można różnorodnie kategoryzować. W Polsce podstawowym podziałem jest ten uwzględniający nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych, nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli szkół specjalnych, nauczycieli akademickich oraz wychowawców i innych specjalistów z zakresu szkolnictwa.

Ogólnie znani są nauczyciele poszczególnych przedmiotów, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że w szkołach specjalnych niezbędni są nieco inni pedagodzy. Należą do nich surdopedagodzy, czyli ci, którzy nauczają osoby głuche czy tyflopedagodzy, którzy uczą ludzi niewidomych. Ponadto, wymienia się oligofrenopedagogów, którzy pracują z osobami upośledzonymi intelektualnie. Osobną grupą są także pedagodzy zajmujący się ludźmi cierpiącymi na zaburzenia ruchowe oraz choroby przewlekłe.

Należy przy tym zaznaczyć, że pod względem prawnym obowiązuje podział na nauczycieli, którzy podlegają zasadom zawartym w Karcie Nauczyciela oraz nauczycieli akademickich, którzy podlegają prawu o szkolnictwie wyższym. Jeżeli natomiast chodzi o stopnie awansu zawodowego, to należy wymienić nauczyciela stażystę, kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego. Natomiast ci ostatni mogą dodatkowo starać się o tytuł honorowego profesora oświaty.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.