Kierunki kształcenia w policealnych szkołach medycznych

Szkoły policealne pozwalają na zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu, bez konieczności ukończenia wyższej uczelni. Jednymi z najchętniej wybieranych tego rodzaju szkół są szkoły medyczne. Przede wszystkim dlatego, że zdobycie zawodu dającego uprawnienia do pracy w służbie zdrowia pozwala na uzyskanie dużego prestiżu oraz jest swego rodzaju gwarantem zdobycia dobrze płatnej i pewnej pracy. Jaki zawód można zdobyć po ukończeniu policealnej szkoły medycznej?

Technik farmaceutyczny

Jednym z kierunków, na którym można się kształcić w policealnych szkołach medycznych jest kierunek technik farmaceutyczny. Żeby uzyskać odpowiedni tytuł zawodowy konieczne jest skończenie dwuletniej szkoły i zdanie egzaminu zawodowego. Zawód technika farmaceutycznego umożliwia uzyskanie pracy w punktach aptecznych. Uprawnienia związane z tym zawodem są bardzo podobne do uprawnień tradycyjnego farmaceuty. Osoba wykonująca ten zawód bierze udział w przygotowywaniu i sprzedaży produktów leczniczych. W porównaniu jednak do osób mających dyplom farmaceuty, technicy farmaceutyczni nie mogą przygotowywać leków, w których składzie znajdują się składniki silnie działające oraz środki psychotropowe.

Technik dentystyczny

Drugim bardzo popularnym kierunkiem w szkołach policealnych jest kierunek kształcenia pozwalający zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu technika dentystycznego, czyli protetyka. Nauka trwa dwa i pół roku i również kończy się egzaminem zawodowym. Praca technika dentystycznego polega na przeprowadzaniu napraw oraz wykonywaniu materiałów protetycznych oraz ortodontycznych, m.in. protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych. Miejscem pracy technika dentystycznego są pracownie protetyczne lub kliniki stomatologiczne, które posiadają własne pracownie.

Asystentka stomatologiczna

Kolejnym zawodem, do wykonywania którego można uzyskać uprawnienia po ukończeniu odpowiedniego kierunku w policealnej szkole medycznej, jest zawód asystentki stomatologicznej. Kształcenie na tym kierunku trwa zaledwie rok. Po ukończeniu nauki absolwent jest w stanie samodzielnie wykonywać wiele prac pomocniczych w gabinetach stomatologicznych. Do zadań stawianych przed asystentką stomatologiczną należą między innymi przygotowywanie stanowisk pracy lekarzy, przygotowywanie i kompletowanie potrzebnych leków oraz preparatów czy prace pomocnicze w trakcie przeprowadzania zabiegów stomatologicznych. Bardzo często również asystentka odpowiada za prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów oraz za wykonywanie rozliczeń zużytych preparatów.

Higienistka stomatologiczna

W policealnych szkołach medycznych można także zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej. Nauka na tym kierunku trwa cztery semestry (2 lata). Po ukończeniu nauki uzyskuje się niezbędne umiejętności i uprawnienia do prowadzenia samodzielnej edukacji zdrowotnej pacjentów. Higienistka może także asystować dentyście przy prowadzonych zabiegach oraz samodzielnie dokonywać zaleconych przez lekarza badań diagnostycznych. Oprócz tego higienistka może również przeprowadzać stomatologiczne zabiegi profilaktyczne, np. lakierowanie, scaling czy piaskowanie zębów.

Technik sterylizacji medycznej

Ten zawód jest stosunkowo młody i powstał na skutek zaistniałych potrzeb. Technik sterylizacji medycznej zajmuje się kwalifikowaniem i przeprowadzaniem operacji mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji wszelkiego rodzaju narzędzi medycznych. Oprócz tego, absolwent tego kierunku przeprowadza kontrole procesów dekontaminacji oraz prowadzi stosowną dokumentację przeprowadzanych procesów.

Wybór odpowiedniej szkoły

Zdobycie uprawnień do wykonywania wymienionych powyżej zawodów jest możliwe zarówno w szkołach publicznych, jak i niepublicznych, jednak posiadających uprawnienia szkół publicznych. Jedną z takich placówek jest Pierwsze Niepubliczne Policealne Studium medyczne w Szczecinie. Szkoła przez wiele lat swojej działalności na rynku, zdołała już wykształcić bardzo wielu specjalistów, którym bez problemu udało się znaleźć pracę w różnego typu placówkach służby zdrowia.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.