Krótka historia technikum

matura

Technikmaturaum to szkoła ponadgimnazjalna, która ma być alternatywnym rozwiązaniem dla tych, którzy nie chcą iść do szkoły licealnej ani zawodowej. Technika istnieją w naszym kraju dokładnie i od tamtego czasu dość znacznie zmieniała się ich forma. Najpierw miały stanowić kolejny etap edukacji po ukończeniu 7-letniej szkoły podstawowej. W 1968r. nastąpiła zmiana i technikum zaczynało się po 8 latach szkoły podstawowej. Poza absolwentami szkoły podstawowej, do technikum mogli w tamtych czasach uczęszczać także ci, którzy ukończyli zasadnicze szkoły zawodowe.

Technikum od początku było szkoła 5-letnią, jeśli uczniowie ukończyli wcześniej podstawówkę lub 2-letnią, jeśli byli absolwentami szkoły zawodowej. Świadectwem ukończenia technikum było zdanie egzaminu maturalnego oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej. Otrzymywany dzięki temu dyplom nadawał absolwentom tytuł technika danej specjalizacji. Za względu na różnorodne zapotrzebowanie, część techników była zależna od Ministerstwa Oświaty, inne od jednego z pozostałych resortów, a jeszcze odmienne były tworzone przy dużych zakładach pracy tak, by kierunkowo kształcić młodych ludzi, którzy byli przygotowywani do pracy w tych fabrykach.

Od 1999r. technikum jest szkołą 4-letnią. Edukację mogą w nim rozpocząć te osoby, które ukończyły nie tylko szkołę podstawową (już 6-letnią), ale także 3-letnie gimnazjum. W celu otrzymania dyplomu będącego świadectwem uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Ponadto, po technikum można przystąpić do matury.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.