Kto może wziąć udział w szkolnej olimpiadzie?

Szkoła

SzkołaKonkursy i olimpiady dla uczniów organizowane są już od szkoły podstawowej. Dzięki nim, młodzi ludzie mają okazję wykazać się ponadprzeciętną wiedzą. Najczęściej bowiem, podczas konkursów i olimpiad wymaganych jest więcej informacji, niż tylko te zdobywane w trakcie przeciętnych zajęć lekcyjnych. Sprawia to, że do konkursów oraz olimpiad przedmiotowych należy się dobrze przygotować. W związku z tym, nauczyciele zgłaszają do nich zwykle tych podopiecznych, którzy wykazują szczególne zainteresowanie danym przedmiotem i są chętni do pogłębienia wiedzy w tym zakresie.

Oznacza to, że udział w szkolnej olimpiadzie biorą, przede wszystkim, ci uczniowie, którzy zdobywają z określonego przedmiotu najlepsze oceny. Zazwyczaj to nauczyciel prowadzący wybiera ich do konkursów, lecz jeśli są zainteresowani konkretnym przedmiotem, często sami mogą zgłosić się do udziału. Bywa i tak, że o tym, kto weźmie udział w konkursie decyduje test eliminacyjny przeprowadzany w całej klasie.

Następnie, uczniowie wytypowani do udziału w olimpiadzie, muszą rozpocząć intensywne przygotowania. W zależności od przypadku, mogą uczyć się samodzielnie, bądź być przygotowywani przez nauczyciela. Zdarza się, że to pedagog dostarcza poszczególne źródła, z których podopieczny ma się uczyć, by być optymalnie przygotowanym do udziału w olimpiadzie.

Należy przy tym zaznaczyć, że nawet najlepszy uczeń ma prawo odmówić udziału w olimpiadzie, a nauczyciel nie ma prawa zmuszać go do tego ani obniżać jego oceny za to, że nie zgodził się przystąpić do konkursu. Jednocześnie, jeżeli uczeń weźmie udział i wykaże się rzeczywiście świetną wiedzą z danego zakresu tematycznego, to jego ocena końcowa może zostać podwyższona.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.