Licea profilowane w Polsce

Szkoła

SzkołaLicea profilowane należą do jednych z popularniejszych szkół średnich w naszym kraju. Od 1999r. zastępują one wcześniejsze szkoły znane jako licea zawodowe. Niemniej jednak, od ubiegłego, 2012r. nie prowadzą one już rekrutacji. Zakłada się, że na przestrzeni najbliższych 2 lat wszystkie jednostki tego typu zostaną zamknięte. Mimo tego, jeszcze teraz odgrywają one istotną rolę w polskim szkolnictwie. Dzięki temu, że mają wyszczególnione profile, to uczeń wybiera tutaj placówkę udostępniającą taki programem nauczania, dzięki któremu  może skupić się na konkretnych przedmiotach niezbędnych w fachu, jakiego młody człowiek chce się nauczyć. W ten sposób, jednostki te łączą w sobie cechy liceum ogólnokształcącego ze szkołą zawodową. Jest to rodzaj szkoły, której ukończenie pieczętuje się poprzez zdanie matury.

Wśród profili dostępnych w liceach znajduje się łącznie 14 opcji. Do najpopularniejszych z nich należą licea ekonomiczno-administracyjne, elektroniczne, rolniczo-spożywcze. Jednak, poza nimi istnieją też tak skomplikowane profile, jak mechatronika, mechaniczne techniki wytwarzania, elektrotechnika, zarządzanie informacją, profil transportowo-spedycyjny. Ponadto, pojawiają się też inne opcje, jak profil usługowo-gospodarczy, socjalny, leśnictwo i technologia drewna. Dodatkowo, istnieją profile kształtowania środowiska, kreowania ubiorów czy profil chemicznego badania środowiska.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.