Matematyka – królowa nauk jako przedmiot szkolny

Matematyka

MatematykaMatematyka nazywana jest królową nauk. Przedmiot ten zalicza się do grona nauk ścisłych. Wymaga od nas analitycznego, logicznego myślenia, ale też dobrej pamięci, by poznać wszelkie niezbędne wzory matematyczne oraz zasady przeprowadzania działań. Chociaż dla znacznej grupy uczniów matematyka jest prawdziwą zmorą, to jednak obecnie po raz kolejny, po kilkuletniej przerwie, należy ona do obowiązkowych przedmiotów zdawanych podczas egzaminów maturalnych. Jest także nieodłącznym elementem egzaminu gimnazjalnego.

 

Początki matematyki wprowadzane są już w zerówce, gdzie maluchy uczą się liczenia i najprostszych działań. Jednak wraz z wiekiem, powinniśmy uczyć się jej coraz więcej. Nic dziwnego, że jest również obowiązkowa na wszelkich egzaminach na różnych szczeblach edukacji. Jest bardzo ważnym elementem fizyki, chemii, informatyki, ekonomii, ale bywa też przydatna w naukach humanistycznych. Oprócz tego, jak łatwo zauważyć, potrzebujemy jej w codziennym życiu, np. na zakupach czy choćby podczas gotowania i odmierzania dawek poszczególnych składników.

 

Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że to, co poznajemy w szkole, szczególnie mając lekcje z zakresu podstawowego, jest jedynie niewielką częścią matematyki. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, ale też pierwiastki i ułamki to najistotniejsze elementy tej nauki. Poza arytmetyką, ważna jest też geometria, czyli obliczanie obwodów lub pól figur geometrycznych takich, jak trójkąty, prostokąty, kwadraty, koła, ale i stożki, walce oraz kule i inne mniej lub bardziej skomplikowane obiekty. W trudniejszych tematach pojawiają się całki oraz o wiele bardziej złożone pojęcia, które jednak dla niewtajemniczonych brzmią, jak magia.

 

Ze względu na trudność matematyki, należy uczyć się jej niezwykle systematycznie. Jeśli nie zrozumiemy podstaw, nie mamy szans na pojęcie bardziej zaawansowanych kwestii. Cała nauka musi przebiegać w odpowiedniej kolejności tak, żeby każdy temat pasował do kolejnego. W innym przypadku nie ma to najmniejszego sensu. Niestety, wielu uczniów ma braki z niższych poziomów nauczania, dlatego w następnych klasach radzą sobie z matematyką coraz gorzej.

 

Ucząc się matematyki w szkole, trzeba dysponować odpowiednimi atrybutami. Na samym początku edukacji jest to liczydło, rzadziej kalkulator. Natomiast w dalszych klasach potrzebne są narzędzia niezbędne do nauki geometrii. Należą do nich m.in. linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel. Podczas rysowania przydatna będzie też gumka do mazania.