Matura 2012 – porażka uczniów?

matura

maturaWszystko wskazuje na to, że matura 2012 okazało się prawdziwą porażką edukacyjną. Jak wyliczono na podstawie wstępnych wyników, aż 1/5 uczniów nie zdała egzaminu dojrzałości. Oznacza to, że maturę oblało ok. 65 tysięcy spośród wszystkich osób, które do niej przystąpiły. Najczęściej maturzyści nie byli w stanie zdać egzaminu matematycznego. Niemniej jednak, tylko 13% wśród tych, którzy oblali, to uczniowie, którzy nie poradzili sobie wyłącznie z jednym przedmiotem. Pozostali oblali jeszcze więcej egzaminów dojrzałości. 7% nie zdało więcej, niż jednego przedmiotu maturalnego.

Ci, którzy źle napisali tylko jedną część matury, mają szansę na egzamin poprawkowy. Zawsze odbywa się on jeszcze w trakcie wakacji, w sierpniu. Jeżeli tym razem także nie uda się go zdać, maturzysta nie będzie mógł złożyć papierów na żadne studia.

Najgorzej poradzili sobie uczniowie technikum i liceów uzupełniających. Odsetek tych, którzy zdali, wynosi tam kolejno 22% i 27%. To niemal dwukrotnie mniej od pozostałych szkół średnich. Na drugim biegunie znajdują się licea ogólnokształcące. Tam zdawalność wyniosła 89%. Nieźle poradzili sobie też uczniowie zwykłych technikum – maturę zdało 70% z nich.

Jeśli chodzi o same przedmioty, to najwięcej osób zdało język polski oraz język angielski. Odsetek wynosił w obu przypadkach przeszło 90%. Gorzej było z matematyką – 15% uczniów nie było w stanie odpowiednio rozwiązać zadań, więc zdało ją 85% maturzystów.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.