Monitoring w szkole – sposób na zwiększenie bezpieczeństwa

Dla każdego rodzica najważniejsze jest bezpieczeństwo jego dziecka. Od początku dbamy o to, aby naszemu dziecku niczego nie zabrakło czuwając nad nim i bacznie obserwując zarówno każdy krok jak i wszystko poczynania.

Wypuszczenie dziecka w świat szkolny jest dla każdego rodzica ogromnym przeżyciem. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego jak szybko nasze maleństwo dorasta i ucieka nam cenny czas. Pozornie mamy wrażenie, że w szkole nic mu nie grozi, że spędza bezpiecznie czas bawiąc się i ucząc. Jednakże zmieniający się świat stawia na drodze naszego dziecka wiele pułapek i zagrożeń. Pozornie bezpieczne środowisko szkolne czyha często na błąd naszego dziecka stawiając je w niebezpieczeństwie.

Zastosowanie w szkole monitoringu jest jednym ze sposobów zwiększających bezpieczeństwo w placówce edukacyjnej. Zainstalowanie w szkole systemu kamer pomaga wielokrotnie wykryć wiele zagrożeń, które występują na jej terenie. Wśród uczniów bardzo często ostatnio dochodzi do aktów przemocy. Te incydenty niejednokrotnie uchodzą uwadze opiekunów, dzięki czemu oprawcy czują się bezpieczni i bezkarni. Natomiast ofiary zaczynają się bać i unikać szkoły oraz towarzystwa grupy rówieśniczej.

W grupie nie tylko dochodzi do aktów przemocy fizycznej, ale także psychicznej. Coraz częściej obserwuje się uporczywe nękanie oraz wyśmiewanie. W grupie uczniowie czują się silniejsi, a wiadome jest, że im uczeń słabszy tym bardziej narażony jest na takie zachowanie ze strony rówieśników. Zadaniem monitoringu jest stała kontrola budynku szkoły oraz terenu przylegającego w namierzaniu podejrzanych incydentów. Podstawą bezpieczeństwa jest także ochrona obiektu przed nieznanymi osobami z zewnątrz. Ostatnio nagminnie bowiem dochodzi do aktów przemocy i agresji zarówno fizycznej jak i słownej nie tylko ze strony rówieśników, ale także osób, które nieproszone wchodzą na teren szkoły. Monitoring ma chronić dzieci i młodzież przed wszechobecną agresją stwarzając im bezpieczne i komfortowe warunki do zdobywania wiedzy oraz kontaktów z grupą rówieśniczą.

kameraSzkoła jest miejscem, w której często także dochodzi do kradzieży. Zadaniem monitoringu jest także ochrona przed tego typu wewnętrznymi incydentami. Ostatnio dość popularnym staje się temat używek i dopalaczy. Osobami szczególnie podatnymi na rozkwit tego biznesu są dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Często bowiem nie zdają sobie sprawy z tego jakie szkody może wyrządzić zażywanie tych środków. Osoby, które zajmują się rozprowadzaniem tych szkodliwych substancji zdają sobie sprawę z niewiedzy dzieci, próbując za wszelką cenę rozprowadzić podejrzany towar na terenie placówek.

Zainstalowanie monitoringu to także ochrona przed rozkwitem tej nielegalnej działalności chroniąc dzieci i młodzież przed wszechobecnym niebezpieczeństwem. Odpowiedni montaż w strategicznych punktach szkoły pozwala na nieustanną obserwacje miejsc, w których dzieci spędzają najwięcej czasu. Należy także pamiętać, że dzięki monitoringowi dochodzi do zachowania dowodów przestępstwa dzięki czemu osobie pokrzywdzonej łatwiej jest dochodzić swoich praw.

W każdej placówce zdarzają się mniejsze lub większe epizody przemocy. Ważna jest odpowiednia reakcja i sprawna interwencja, a także wyciągnięcie konsekwencji by kolejny raz uchronić dzieci przed tego typu niestosownymi zachowaniami. Dzięki temu zarówno rodzice, grono pedagogiczne jak i sami uczniowie poczują się pewniej, w miejscu które powinno przede wszystkim kojarzyć się z bezpieczeństwem.

Artykuł przygotowany prze firmę Fonex z Częstochowy oferującą systemy zabezpieczeń.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.