Najbardziej przyszłościowe kierunki studiów w roku akademickim 2012/2013

uniwersytet

uniwersytetOd pewnego czasu, każdego roku rząd naszego kraju dofinansowuje kierunki studiów, których absolwenci są najbardziej potrzebni na rynku pracy. Są one nazywane kierunkami zamawianymi. W bieżącym roku rząd przeznaczył na ten cel 300 milionów złotych. Z tych funduszy utrzymywane będą poszczególne kierunki, na które istnieje największe zapotrzebowanie w obecnych czasach. W tym roku najwięcej specjalizacji było ściśle związanych z informatyką i nowymi technologiami.

W tym roku akademickim dofinansowane zostaną takie kierunki, jak informatyka, ale też automatyka, energetyka, biotechnologia, budownictwo, chemia oraz fizyka i fizyka techniczna. Poza tym, państwo będzie wspierało prowadzenie studiów ze specjalności inżynierii środowiskowej, inżynierii chemicznej oraz inżynierii materiałowej. Dodatkowo, wsparcie rządowe otrzymają kierunki mechatroniki, ochrony środowiska, matematyki, mechaniki i budowy maszyn. Ostatnimi z kierunków, które są tymi zamawianymi, czyli najbardziej potrzebnymi są technologia chemiczna oraz procesowa i wzornictwo.

Jak więc można zauważyć, najbardziej przyszłościowymi specjalnościami akademickimi są wszelkie te związane z przedmiotami ścisłymi. Większość z nich prowadzona jest na politechnikach, choć część można studiować również na uniwersytetach. Żeby dostać się na te kierunki, konieczne jest zazwyczaj, jak najlepsze zdanie matury z matematyki, chemii oraz fizyki.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.