Nauki o Ziemi

ziemia

ziemiaNauki ścisłe dzielą się na te matematyczne oraz przyrodnicze. Natomiast wśród przyrodniczych wyróżniamy m.in. biologię, chemię, fizykę oraz nieco mniej popularne – nauki o Ziemi. Zaliczają się do nich popularne dziedziny nauki takie, jak geografia i geologia, ale też nieco mniej znane geodezja i geofizyka. Pierwsza z nich jest powszechnie znana, ponieważ stanowi jeden z podstawowych, obowiązkowych przedmiotów szkolnych. Naucza o powłoce ziemskiej, ale tez o zróżnicowaniu przestrzennym dotyczącym zarówno przyrody, jak i społeczeństwa czy gospodarki. Ponadto, geografia zajmuje się badaniem powiązań między przyrodą a działalnością ludzką.

Jeśli chodzi o geologię, to w zakresie jej zainteresowań znajduje się głównie budowa kuli ziemskiej oraz jej historia. Ponadto, geologia zajmuje się cechami charakterystycznymi Ziemi oraz zjawiskami, do których dochodzi zarówno na Ziemi, jak i w jej wnętrzu. Kolejna nauka o Ziemi to geodezja, która skupia się na rozmiarze i kształcie kuli Ziemskiej, ale też na dokonywaniu pomiarów związanych z konkretnymi punktami leżącymi na powierzchni globu. W zależności od tego, na jakich dystansach dokonywane są pomiary, wyróżnia się geodezję niższą oraz wyższą.

Ostatnią dziedziną zaliczaną do nauk o Ziemi jest geofizyka. Jest to jedna z bardziej skomplikowanych nauk, ponieważ polega na badaniu Ziemi przy pomocy metod, które wykorzystywane są w fizyce. Geofizyka dzieli się na szereg poddziedzin, do których zalicza się naukę o atmosferze i oceanie, hydrologię, fizykę przestrzeni kosmicznej, fizykę Ziemi oraz badania polarne.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.