Pedagog szkolny i zakres jego kompetencji

Uczennica

UczennicaSzkolny pedagog to pracownik, który powinien być zatrudniony w każdej placówce wychowawczo-oświatowej tego typu. Niemniej jednak, wielokrotnie okazuje się, że jego stanowisko nie jest wykorzystywane tak, jak powinno mieć to miejsce. Większość uczniów traktuje pedagoga jako kogoś zbędnego. Nie jest on traktowany z należytym szacunkiem, jak nauczycieli, a wizyty u niego najczęściej kojarzą się z czymś złym. Część uczniów uważa nawet, że do pedagoga chodzą tylko ci, którzy chcą się poskarżyć na złe zachowanie znajomych bądź też ci, których nieodpowiednie zachowanie zwraca uwagę nauczycieli. Ci, którzy odważą się na wizytę, bywają wyśmiewani przez rówieśników.

 

A jak jest w rzeczywistości? Otóż pedagog szkolny ma, przede wszystkim, troszczyć się o uczniów i ich prawa. Co więcej, powinien zajmować się nie tylko sytuacjami, które zachodzą w szkole. W razie potrzeby, ma również wspierać uczniów w przezwyciężaniu trudności osobistych. Jego zadaniem jest przypatrywanie się zachowaniom podopiecznych tak, by móc wywnioskować, czy któryś z nich nie potrzebuje pomocy, choć otwarcie się do tego nie przyznaje. M.in. pedagog szkolny ma pomagać uczniom pochodzącym z rodzin patologicznych.

 

Jeżeli którykolwiek z uczniów wymaga pomocy psychologicznej, pedagog powinien mu jej udzielić. Ewentualnie, może też nawiązać kontakt z rodzicami wychowanka bądź dodatkowo poprosić o wsparcie inne instytucje, np. pomoc społeczną lub kuratorium, jednak takie sytuacje mają miejsce tylko w wyjątkowych okolicznościach. Pedagog zajmuje się również decydowaniem o tym, którzy uczniowie wymagają pomocy w postaci stypendium bądź też wsparcia materialnego. Dodatkowo, powinien on prowadzić działania profilaktyczne dotyczące wszystkich podopiecznych placówki.