Pielęgniarka szkolna i jej kompetencje

Pielęgniarka

PielęgniarkaPielęgniarki są zatrudniane w szkołach każdego szczebla. Chociaż nie wykonują swojej pracy permanentnie, to jednak ich obowiązkiem jest przebywanie w obiekcie przez odpowiednią liczbę godzin. Najczęściej uczniowie mają z nimi styczność jedynie kilka razy w ciągu całego okresu edukacji w danej placówce. Konkretne obowiązki pielęgniarek są regulowane przez stosowny akt prawny. Niemniej jednak, nie można zamknąć ich w ramach określonych dokumentów. Kompetencje tego rodzaju pracowników mogą zmieniać się w zależności od potrzeb danej chwili, a także od wymagań stawianych przez dyrektora instytucji dydaktyczno-wychowawczej.

 

Jednym z ważniejszych obowiązków pielęgniarek szkolnych jest wykonywanie badań okresowych wśród uczniów. Są one powszechnie nazywane „bilansami”. Pielęgniarki mają także wykonywać badania przesiewowe oraz interpretować je. Dzięki temu, w razie nieprawidłowości mogą skontaktować się z rodzicami ucznia, zalecając zgłoszenie się do specjalisty i wykonanie dalszych badań. Dodatkowo, przechowują dokumenty, w których zawarte są informacje na temat stanu zdrowia uczniów.

 

Oczywiście, pielęgniarki odpowiadają również za udzielanie pierwszej pomocy w razie jakichkolwiek nagłych przypadków. Mogą wykonywać opatrunki w razie uszkodzeń ciała, udzielać pomocy w sytuacji zasłabnięcia. Prowadzą przy tym pełną dokumentację wszelkich tego typu przypadków, do jakich dochodzi na terenie placówki. Ponadto, szkolna pielęgniarka może przeprowadzić niektóre ze szczepień, którym obowiązkowo poddawane są dzieci w określonym wieku.

 

Poza tym, pielęgniarki szkolne powinny odpowiadać za działania profilaktyczne organizowane wśród uczniów. W zależności od wytycznych ustalanych przez dyrekcję, mogą np. prowadzić zajęcia podczas, których będą tłumaczyły zasady zdrowego odżywiania się, przekonywały do prowadzenia zdrowego trybu życia, bądź też wyjaśnią, jak unikać pewnych zarażenia się pewnymi chorobami.