Pisanie wypracowań – korzystanie ze słowników

Słownik

SłownikPisanie wypracowań dla wielu dzieci jest niezwykle uciążliwe. Często uczniowie, szczególnie ci uczęszczający do szkoły podstawowej, mają liczne wątpliwości związane z ortografią, gramatyką, interpunkcją. Na stylistykę wielokrotnie w ogóle nie zwracają uwagi. Z tego powodu tak istotne jest, żeby dorośli zadbali o nauczenie młodych ludzi korzystania ze słowników ułatwiających tworzenie samodzielnych tekstów.

Przede wszystkim, dorośli powinni wytłumaczyć dzieciom, że korzystanie z tego typu pomocy nie jest żadnym wstydem. Oczywiście, zazwyczaj słowników nie można mieć przy sobie w trakcie szkolnych sprawdzianów, jednak ich użycie jest wskazane podczas odrabiania zadań domowych lub pisania tekstów prywatnych. Następnie, należy wytłumaczyć dziecku, jak wyszukuje się w słowniku konkretnych haseł. W większości słowników takich, jak choćby ten ortograficzny czy słownik języka polskiego, hasła są ułożone alfabetycznie. Niemniej jednak, w niektórych słownikach mogą one być pogrupowane dodatkowo tematycznie, więc dobrze jest wyjaśnić maluchowi, jak powinien korzystać z danej publikacji.

Bardzo ważne jest również to, żeby wytłumaczyć dziecku, które problemy może rozwiązać, dzięki konkretnym pozycjom. Konieczne jest wskazanie różnicy pomiędzy słownikiem języka polskiego, który jest znacznie obszerniejszy niż słownik ortograficzny. Wyjaśnionych jest w nim tysiące haseł, które mogą być mało zrozumiane dla pociechy. Trzeba jej wyjaśnić, że może tu szukać definicji poszczególnych wyrazów. Słownik ortograficzny pozwoli poznawać pisownię trudniejszych zwrotów.

Ważny może się również okazać słownik wyrazów obcych oraz słownik synonimów. Te wydawnictwa najlepiej jest wprowadzić w życie dziecka, gdy opanuje już poprzednie słowniki i zrozumie, jak dobrze i sprawnie z nich korzystać. Dodatkowo, wielokrotnie przydatny może być słownik frazeologizmów, który będzie szczególnie potrzebny w gimnazjum i liceum.