Poezja współczesna a powojenna

Poezja jest tym, co zazwyczaj sprawia maturzystom na egzaminach najwięcej problemów. Nie są oni świadomi tego, że większego wysiłku wymaga od nich jednak napisanie rozprawki w odniesieniu do przytoczonego fragmentu prozy. Często wtedy musimy odnieść się do całości lektury, która zapewne, jak większość lektur została przeczytana tylko w podpunktach streszczenia. Wiersz zawsze można zinterpretować i przeanalizować od początku do końca, gdyż wszystko mamy w nim wyłożone jak na tacy.

Należy jednak zawsze pamiętać, aby interpretować go w kontekstach zdarzeń historycznych, założeń epokowych i biografii autora. Przykładowo, poezja powojenna, szczególnie polska będzie obfitowała w echa wojny, będzie nafaszerowana podtekstami politycznymi ze względu na sytuację polityczną Polski w okresie powojennym. Nawet na pozór miłosne lub erotyczne wiersze będą kryły w sobie jakiś kontekst nawiązujący do czegoś, co obejmuje cenzura polityczna. Poezja współczesna natomiast musi zawsze być rozpatrywana w kontekście aktualnych zdarzeń. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest to najłatwiejsza poezja, gdyż sami stajemy w obliczu zdarzeń opisywanych w poezji lub miały one miejsce stosunkowo niedawno. Dobrze jest przestudiować kilka wierszy zanalizowanych przez specjalistów, chociażby w brykach i ściągach.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.