Pomoce dydaktyczne w nauczaniu zintegrowanym

szkola

Trzy pierwsze lata nauki w szkole podstawowej to dla świeżo upieczonego ucznia  niezwykle ważny czas, z punktu widzenia jego rozwoju. To także znamienna cezura, która, symbolicznie, odkreśla grubą kreską czas beztroskiego dzieciństwa i otwiera przed dzieckiem drzwi do procesu dorastania. Tylko od wsparcia doświadczonego pedagoga będzie zależało, czy wspomniany proces dojrzewania (umysłowego, emocjonalnego, a nawet fizycznego)przebiegnie dla maluchów w sposób radosny, kompleksowy i pełen empatii. Nauczyciele przedmiotów zintegrowanych w trzech pierwszych klasach szkoły podstawowej powinni zatem pamiętać, że w myśleniu dziecka przeważa tryb obrazowy, co oznacza, że posługuje się ono bardziej pamięcią mechaniczną niż logiczną. Dodatkowo, na tym etapie rozwoju, cechuje je dość duża aktywność manualna i motoryczna, a zatem treści, metody a także pomoce dydaktyczne muszą być dostosowane do jego sposobu myślenia i postrzegania świata. Pomoce dydaktyczne używane w szkołach współcześnie, mają za zadanie zachęcać uczniów do odważnego formułowania myśli i pomysłowego rozwiązywania problemów, a także do aktywnego poszerzania zakresu poznawanych pojęć. Przy okazji, rozwija się takie cechy charakteru jak pomysłowość i wytrwałość. Warto jednak pamiętać, że wszystkie środki dydaktyczne mają wymierną wartość dopiero wtedy, gdy są odpowiednio wybrane, a później wprowadzone do użytku na właściwym etapie procesu dydaktycznego.

Pierwsze trzy klasy – nowe podejście
Na etapie wybierania pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki i języka polskiego dzieci w klasach I – III, zakładamy, że spełniają swoją rolę, gdy cel kształcenia jest dobrze zdefiniowany a nauczyciele dobrze orientują się w prawidłowościach towarzyszących procesom poznawczym. Innowacyjna koncepcja nauczania zintegrowanego, która obowiązuje od niedawna, w zakresie organizacji i doboru metod prowadzenia lekcji, wprowadza dalej idące założenia, jak np:
– unikanie stosowania tzw. „pedagogiki czterech ścian”,
– zaprzestanie traktowania podręcznika jako jedynego i nieomylnego źródła wiedzy,
– aktywne zachęcanie uczniów do poszukiwania wiedzy poza standardową normą i przejęciu części odpowiedzialności za poziom kształcenia.
Jeśli zaś chodzi wybór pomocy dydaktycznych, to należy rozpatrywać je w kontekście aspektów praktycznych, czyli najskuteczniejszego wsparcia dla procesu nauczania, już niezależnie od formy, jaką przyjmują wspomniane środki – czy to zadrukowana kartka papieru, obraz, program telewizyjny czy film.

Gdy zabraknie autorskich pomysłów
Zdając sobie sprawę, jak istotne jest solidne przygotowanie nauczyciela do lekcji i opracowanie kilku alternatywnych scenariuszy do omówienia jednego tematu, a jednocześnie chcąc okazać nauczycielom wsparcie w ich dążeniu do poszerzania horyzontów i rozwijania zainteresowań uczniów, specjaliści z wydawnictwa WSIP przygotowali WSiPnet – kompleksową, gotową do użycia bazę testów, sprawdzianów oraz dokumentacji wymaganej przez szkołę. Nauczyciele, którzy szukają ciekawego pomysłu na przeprowadzenie zajęć, znajdą tu, prace domowe w wersji elektronicznej, (sprawdzane automatycznie przez WSiPnet), zestaw narzędzi monitorujących osiągnięcia uczniów w kontekście wymogów podstawy programowej itd. Dzięki niemu można również porównać wyniki jednej grupy uczniów, z wynikami innych, już w całej Polsce. Dostępne na platformie programy rozwijające umiejętności, są doskonałym uzupełnieniem zajęć lekcyjnych i niewątpliwie przyczyniają się do podniesienia ich wartości.

Pomoce dydaktyczne znajdziesz na http://ucze.pl/

wsip.pl

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.