Praca socjalna i jej założenia

rodzina

rodzinaPraca socjalna, jak wskazuje na to jej nazwa, opiera się na działaniach wobec społeczeństwa. Dokładniej, ma ona na celu pomoc ludziom różnej płci, w różnym wieku i w odmiennej sytuacji życiowej w uzyskaniu lub zoptymalizowaniu zdolności do funkcjonowania wśród innych ludzi. Najczęściej obejmuje ona pracę z osobami społecznie wyizolowanymi z rozmaitych powodów. Praca socjalna może wiązać się z osobami niepełnosprawnymi, osobami po wyrokach więzienia, bezdomnymi, ubogimi, bezrobotnymi. Ponadto, praca socjalna wielokrotnie jest kierowana do osób mających różne inne problemy, np. do ofiar przemocy, ofiar handlu ludźmi, jak też do ludzi borykających się z rozmaitymi uzależnieniami.

W zależności od konkretnego przypadku, dobiera się odmienne metody pracy socjalnej. Można zdecydować się na pracę indywidualną z poszczególnymi osobami, jak i na pracę grupową. Wśród rodzajów pracy grupowej odrębne działania stanowi praca w gronie rodziny, a inne w środowisku lokalnym czy w grupie innych ludzi pozostających w podobnej sytuacji życiowej.

Natomiast, jeżeli chodzi o formy pracy socjalnej, to wyróżnia się pracę ratowniczą, która ma charakter typowo doraźny i jest skupiona na konkretnych momentach. Drugą formą jest praca opiekuńcza, która jest długotrwała i ma obejmować jednostkę tak długo, jak będzie tego wymagał konkretny przypadek, czyli do uzyskania przez nią pełnej samodzielności i zaradności. Ostatnią formą pracy socjalnej jest pomoc, czyli działania mające nieco mniejszy wpływ na jednostkę, niż ratownictwo czy opieka. Mogą one być kierowane nie tylko do pojedynczych osób, ale i do całych grup, a nawet do ogółu społeczeństwa.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.