Samokontrola w szkołach jako możliwość zweryfikowania poziomu edukacji

szkoła

szkołaPolskie szkoły muszą sprostać coraz bardziej wygórowanym oczekiwaniom. Przez wiele lat jedynym kryterium, według którego oceniane były szkoły i sami nauczyciele, była ilość osób uzyskujących promocję do kolejnych klas czy oceny uczniów na egzaminach kończących poszczególne etapy procesu nauczania.

Od kilku lat także szkoły są zobligowane do przeprowadzania autoewaluacji, która ma na celu poprawianie poziomu edukacji oraz sprawdzenie, czy cel, jaki postawiła przed sobą rada pedagogiczna i dyrekcja szkoły, jest na pewno osiągany. Owa ewaluacja wewnętrzna, bo tak zazwyczaj jest nazywana autoewaluacja, powinna być przeprowadzana w szkołach regularnie, jednak częstotliwość takiego badania jest ustalana na poziomie szkolnym przez kadrę pedagogiczną. Nauczyciele sami powinni dokonywać oceny własnej pracy, zaś badanie ewaluacji dla całej szkoły odbywa się z reguły zgodnie z wytycznymi ministerialnymi.

Także z ramienia ministerstwa w szkołach pojawiają się wizytatorzy do spraw ewaluacji, którzy po kilkutygodniowej pracy w danej placówce oświatowej przygotowują specjalny raport, dotyczący edukacji w wybranych placówkach. Wspomniane raporty mogą być przygotowywane jako ewaluacja całkowita lub ewaluacja problemowa. W raporcie pojawiają się nie tylko oceny pracy nauczycieli, zamieszcza się w nim także wnioski z ankiet, przeprowadzonych wśród wybranych uczniów danej placówki. Opublikowane w postaci całościowego raportu wnioski służą nie tylko kadrze dydaktycznej, ale są jednocześnie bazą wskazówek dla rodziców, którzy po lekturze raportu dotyczącego ewaluacji wewnętrznej mogą podjąć decyzję, którą szkołę wybrać dla swojego dziecka.

Autoewalucja stanowi podsumowanie możliwości rozwoju dziecka w zakresie edukacji w wybranej szkole, szkoła zaś określa sposoby, w jaki może wspierać najzdolniejszych uczniów oraz jak pomagać uczniom mniej zdolnym. Bliskie przyjrzenie się pracy poszczególnych nauczycieli pozwala także na szybką eliminację różnego rodzaju problemów, które mogą się pojawiać w związku z wykładanym przedmiotem. Dużą wartość w całościowej ewaluacji mają także opinie uczniów, zwłaszcza poparte konkretnymi przykładami. Nauczyciele mogą dzięki nim przygotowywać lekcje zgodne z oczekiwaniami uczniów, przygotowując m. in. odpowiednie dla uczniów pomoce naukowe i dydaktyczne.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.