Studiowanie zagranicą – jak to zrobić?

Uniwersytet

UniwersytetPrzez lata studiowanie zagranicą było poza zasięgiem przeciętnego Polaka. Przede wszystkim, wiązało się z dużymi nakładami finansowymi, a dodatkowo, wymagało od kandydatów uzyskiwania najlepszych ocen na świadectwach maturalnych oraz zdawania testów języków, które nie należały do najtańszych. Te czasy już minęły i dziś naprawdę możemy studiować zagranicą bez większego problemu. Wystarczy jedynie motywacja i dobre chęci. No i oczywiście, samodyscyplina, by przechodzić przez kolejne etapy starań o dostanie się na uniwersytet zlokalizowany w innym kraju.

 

Podstawą do przyjęcia na obcą uczelnię jest, oczywiście, znajomość języka. Mimo tego, wcale nie zawsze potrzebne jest zdawanie międzynarodowych egzaminów i uzyskiwanie certyfikatów językowych. Niektóre uniwersytety przyjmują również na podstawie ich wewnętrznych egzaminów. Rozmowa kwalifikacyjna, test pisemny, test ze słuchu, pisanie – wszystko to wielokrotnie można sprawdzić na miejscu, bez wcześniejszego zdawania kosztownych egzaminów.

 

Jeżeli chodzi o dokumentację, często wystarczającym dokumentem jest nasza polska matura potwierdzająca zdolność do podjęcia nauki na uczelni wyższej. Oczywiście, podobnie jak na wielu uniwersytetach polskich, tak i zagranicą musimy liczyć się z aktem, że obowiązkowe może okazać się zdawanie egzaminów wewnętrznych przedmiotowych, które sprawdzą poziom naszej wiedzy z najważniejszych dziedzin potrzebnych na danym kierunku. To oznacza, że nawet nie mając samych 5 na świadectwie, mamy szansę dostać się na dany kierunek, jeśli podczas egzaminu uczelnianego udowodnimy swoje przygotowanie.

 

Zbierając dokumentację, najlepiej jest kierować się wymogami podawanymi przez władze uczelni na ich oficjalnych stronach internetowych. Świetnie, jeśli możemy bezpośrednio skontaktować się z nimi telefonicznie lub osobiście. W trudniejszych sytuacjach, z pomocą przyjdą nam ambasady, które powinny pomóc w uzyskaniu interesujących nas informacji. Możemy także skorzystać z organizowanych programów studenckich takich, jak choćby Erasmus, który pozwala na wymianę młodych ludzi i wysyłanie ich na zasadach programowych na zagraniczne uczelnie.

 

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to zależą one od konkretnego kraju i od danej uczelni. W niektórych państwach edukacja wyższa jest bezpłatna tak, jak np. w Danii. Inne wymagają wnoszenia opłat, które mają różną wysokość. Na szczęście, przynależność Polski do Unii Europejskiej pozwala studentom z naszego kraju korzystać ze stypendium i dofinansowań co znacznie obniża koszt nauki policealnej.