W jakim kierunku powinniśmy się edukować?

Od czasu, gdy studia w Polsce stały się tak powszechne, ich wartość drastycznie się obniża. Dawniej wyższe wykształcenie gwarantowało Obrą pracę. Dziś po wielu kierunkach trudno oczekiwać jakiegokolwiek zatrudnienia. Młodzi ludzie coraz częściej mają wątpliwości, co do sensu studiowania. Szkolnictwo wyższe znacznie przyczyniło się do takiego stanu rzeczy. Głównym problemem w naszym kraju jest nadwyżka osób, które ukończyły studia humanistyczne. Większość bezrobotnych w wyższym wykształceniem to właśnie osoby, które ukończyły pedagogikę, filologię lub inne, podobne kierunki. Pedagodzy zajmujący się trudną młodzieżą, więźniami, dziećmi kształcą się na większości uczelni państwowych. Dodatkowo, kierunki te funkcjonują też na studiach prywatnych. Wydawać by się mogło, że świetlana przyszłość rozciąga się przed pedagogami ze specjalizacją związaną z osobami starszymi, lecz w Polsce brakuje jednostek, które prawidłowo pokierowałyby gerontopedagogiką. A jednak, wciąż istnieje niedobór wykwalifikowanych techników, elektryków, programistów. Co ciekawe, do tych zawodów niekonieczne są studia. Czasem wystarczy studium lub dobrze przeprowadzony kurs. Również automatyka i mechanika pozostaje niedoceniana. Wszelkie kierunki ścisłe i techniczne nie cieszą się zainteresowaniem ze względu na trudność nauczanych materiałów. Mimo tego, to właśnie one dają większe szanse na pracę. Do łask wraca też wykształcenie zawodowe, które od początku umożliwia naukę w jednym, ściśle określonym kierunku i przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu.