Proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela

Nauczyciel

NauczycielPod koniec marca bieżącego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekt ustawy wprowadzającej spore zmiany do Karty Nauczyciela. Główne modyfikacje dotyczą kwestii finansowych. Odnoszą się one do rozliczania środków wydatkowanych  na pensje nauczycielskie czy jednolitych dodatków wiejskich. Poza tym, wśród przedstawionych propozycji zmian znalazły się te dotyczące dokładniejszego określenia reguł, według których przyznawany jest 1% na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Oprócz tego, zakłada się możliwość redukcji dodatków socjalnych, w tym ograniczenia prawa do lokalu mieszkalnego.

MEN chce również, aby jaśniejsze były zasady udzielania urlopów wypoczynkowych dla nauczycieli, ale i urlopów, które udzielane są w ramach poratowania zdrowia nadwerężonego poprzez pracę w danym zawodzie. Jednocześnie, resort edukacji narodowej chce, aby dokładniej kontrolowana była obecność nauczycieli w szkole i zakres ich działania w placówce. Chodzi głównie o regularność spotkań nauczycieli z rodzicami i o uczestnictwo nauczycieli w posiedzeniach rad pedagogicznych.

MEN proponuje też, żeby polscy rodzice więcej udzielali się w szkołach, do których uczęszczają ich pociechy. Wśród propozycji zmian wspomniano również o uproszczeniu finansowania zajęć dodatkowych. Znalazły się także propozycje doprecyzowania kwestii związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli. Ponadto, zmienić miałby się organ nadający niektóre spośród stopni awansu zawodowego, a szef MEN miałby odpowiadać za sfinansowanie jednorazowej nagrody dla nauczycieli, którzy otrzymujących tytuł honorowy profesorów oświaty.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Linki w komentarzach mogą być wolne od atrybutu nofollow.

Postępuj zgodnie z instrukacjami.