Zmiany w maturze 2012

Przez ostatnie lata zdanie matury było dosyć proste. Zważywszy na ilość studentów, którzy pojawiali się na uczelniach, można stwierdzić, że naprawdę niewielu osobom egzamin dojrzałości sprawiał problem. Szczególnie, kiedy można było zdać maturę nawet, jeśli nie zdało się jednego z przedmiotów. Dlatego też nagłe dodanie do matury obowiązkowego egzaminu z matematyki i wymóg zdania egzaminów ze wszystkich zadeklarowanych przedmiotów mogą stać się kłopotliwe dla wielu uczniów szkół średnich. Oprócz matematyki, każdy musi zdać maturę z języka polskiego i wybranego języka nowożytnego. Egzaminy językowe składają się z części pisemnej oraz ustnej. Są one zdawane odrębnie i osobno liczy się ich wyniki.

Poza trzema obowiązkowymi przedmiotami, zdaje się również jeden z innych egzaminów przedmiotowych. Planowane zmiany w szkolnictwie mają pomóc licealistom w idealnym przygotowaniu się do egzaminu z przedmiotów takich, jak biologia, geografia, fizyka, chemia, historia. Można przy tym wybrać, czy chcemy je zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Obowiązkowe egzaminy mają poziom wyłącznie podstawowy, ale chcąc zwiększyć liczbę punktów, można dodatkowo, niezależnie od podstawy, napisać także testy rozszerzone.

Różnica występuje również w formie matury z języka obcego. Wszyscy uczniowie będą zdawali egzamin na jednakowym poziomie. Poza tym, nie będą mieli czasu na przygotowanie tak, by można było sprawdzić rzeczywisty stopień rozumienia języka i umiejętność władania nim. Matura ta będzie składała się z 3 części, przy czym dwie pierwsze będą rozmową, a trzecia będzie polegała na indywidualnej wypowiedzi abiturienta na podany temat.
Zmiany w maturze to jeden z elementów reformowania całego systemu edukacyjnego. Zakłada się, że dzięki nim podniesie się ogólny poziom nauczania, a osoby, które zdadzą maturę będą rzeczywiście wykazywały się odpowiednią wiedzą. To podniesie także poziom nauczania w szkołach wyższych, a w efekcie spowoduje, że absolwenci uczelni będą lepiej przygotowani do pracy.